Francesc de Borja Moll

Filòleg, lingüista, editor i escriptor. Un homenot del nostre temps

Francesc de Borja Moll al seu despatx

Francesc de Borja Moll i Casasnovas (Ciutadella, 1903 – Palma, 1991) és generalment reconegut com el filòleg més rellevant de les Balears i figura entre els més importants de la llengua catalana i de la filologia romànica. La seva contribució principal al coneixement de la nostra llengua és la culminació del Diccionari català-valencià-balear (DCVB) que havia iniciat el seu mestre, Antoni Maria Alcover, i que per aquest motiu s’anomena també Diccionari Alcover-Moll.

Al costat d’aquesta obra magna, és autor d’altres treballs filològics i didàctics especialment destacats i també un escriptor remarcable, sobretot per les seves memòries: Els meus primers trenta anys 1903 -1934 i Els altres quaranta anys 1935 – 1974.

A més de la seva obra, però, ha estat una figura clau en moments decisius de la història lingüística i cultural de les Illes Balears, i això li ha merescut un reconeixement i un respecte generalitzats, com a referent cívic que va saber ser alhora tenaç i cordial en la defensa de la nostra llengua.

El seu llegat i el seu exemple mereixen, evidentment, que la Institució Francesc de B. Moll doni continuïtat a la seva obra i contribueixi a difondre i exalçar els valors en què es va fonamentar.

Llegeix la seva història