Què és la Institució Francesc de B. Moll?

Associació que neix per difondre l'obra i la figura de Francesc de B. Moll, salvaguardar-ne el patrimoni editorial i continuar-ne la tasca científica i didàctica.

La Institució Francesc de B. Moll, creada el  2015 i amb seu a Palma, Mallorca, va néixer per impulsar la difusió de la figura de l’il·lustre filòleg Francesc de B. Moll i assegurar la continuïtat de la tasca de l'Editorial Moll  que havia anunciat el seu tancament definitiu l'any 2014. De fet, es trobava en procés de liquidació concursal quan la nova associació en va adquirir tots els actius: l’estoc complet de 350.000 llibres, el catàleg de més de 1.300 títols i les marques Editorial Moll i Llibres Mallorca, entre d’altres.

La Institució dóna a conèixer la vida i l’obra de Francesc de B. Moll a través de la creació de múltiples continguts, la reunió de tot el material -escrit i audiovisual- existent relatiu al lingüista menorquí i l’organització d’activitats culturals obertes a tothom.

Paral·lelament, assegura la continuïtat del projecte editorial en llengua catalana  iniciat per Moll l’any 1934  des de Mallorca. Els dos eixos principals d’aquesta tasca són la modernització tecnològica de l'edició en línia del monumental Diccionari català-valencià-balear  i garantir el manteniment de l'activitat editorial.  Els objectius editorials són tres,  en primer lloc mantenir viu el catàleg de la històrica Editorial Moll mitjançant reedicions i actualitzacions  amb una mitjana de 40 cada any;  en segon lloc, la represa de l'edició de les quatre sèries de llarga durada que havien quedat interrompudes una dècada enrere com són l'edició crítica de l'Aplec de Rondaies Mallorquines d'en Jordi des Racó i les tres sèries d'Obres Completes de Francesc de Borja Moll, Antoni Maria Alcover i Gabriel Alomar; i, en tercer lloc,  l'impuls a noves edicions, nous autors i nous públics, objectiu que s'impulsa  mitjançant  Nova Editorial Moll SL.

TOP