Què és la Institució Francesc de B. Moll?

És una associació que té per missió difondre l'obra i la figura de Francesc de B. Moll, salvaguardar-ne el patrimoni editorial i continuar-ne la tasca científica i didàctica.

La Institució Francesc de B. Moll, creada el  2015 i amb seu a Palma, Mallorca, va néixer per promoure el coneixement de la figura de l’il·lustre filòleg menorquí i assegurar la continuïtat de la tasca de l'Editorial Moll , la qual havia anunciat el seu tancament definitiu l'any 2014. En aquella cruïlla, el procés de liquidació concursal s'encaminava cap a la seva desaparició definitiva, és a dir, cap a la destrucció física del seu estoc i cap a la dispersió del seu catàleg. Va ser aleshores quan es va constituir la nova associació amb la finalitat d' adquirir, amb les aportacions particulars dels socis fundadors, tots els seus actius: l’estoc complet de 350.000 llibres, el catàleg de més de 1.300 títols, les marques Editorial Moll i Llibres Mallorca, i  objectes i documentació històrica de Francesc de B. Moll i de l'Editorial.

La Institució difon la vida i l’obra de Francesc de B. Moll mitjançant la creació de continguts, la reunió de material escrit i audiovisual relatiu al lingüista, i l’organització d’esdeveniments culturals i científics.

També assegura la continuïtat del projecte d'edició en català des de Mallorca iniciat per Francesc de B. Moll amb la creació de l'Editorial Moll l’any 1934. Els dos eixos principals d’aquesta finalitat són la modernització tecnològica de l'edició en línia del Diccionari català-valencià-balear (DCVB) i la renovació de l'EditorialAquest segon eix es mou guiat per tres objectius:  el primer, mantenir viu el catàleg de l'Editorial Moll mitjançant reedicions i actualitzacions dels títols que es van exhaurint i que comporta una mitjana anual de 40 reedicions i reimpressions;  el segon, reprendre l'edició de les quatre sèries de llarga durada que havien quedat interrompudes durant tretze anys: l'edició comentada de l'Aplec de Rondaies Mallorquines d'en Jordi des Racó i les tres sèries d'Obres Completes de Francesc de B. Moll, Antoni Maria Alcover i Gabriel Alomar; el tercer,  impulsar noves edicions i nous autors per arribar a nous públics i generar nous lectors. L'any 2018 es va crear la Nova Editorial Moll SL.

TOP