FORGOT YOUR DETAILS?

Què és la Institució Francesc de B. Moll?

Associació que neix per difondre l'obra i figura de Francesc de B. Moll i continuar la tasca de l'Editorial Moll.
La Institució Francesc de Borja Moll, creada l’any 2015 i amb seu a Palma, va néixer amb la finalitat d’impulsar la difusió de la figura de l’il·lustre filòleg Francesc de Borja Moll i assegurar la continuïtat de l’Editorial Moll, que el 2014 havia anunciat el seu tancament definitiu. De fet, estava en procés de liquidació concursal quan la nova associació en va adquirir tots els actius: l’estoc complet de 350.000 llibres, els contractes dels drets d’autor i les marques Editorial Moll i Llibres Mallorca, entre d’altres.

La Institució dóna a conèixer la vida i l’obra de Francesc de Borja Moll a través de la creació de múltiples continguts, la reunió de tot el material -escrit i audiovisual- existent relatiu al lingüista menorquí i l’organització d’activitats culturals obertes a tothom.

Paral·lelament, assegura la continuïtat del projecte editorial iniciat per Moll l’any 1934. Els dos eixos principals d’aquesta tasca són d’una banda l’ampliació i millora del monumental Diccionari català-valencià-balear i, de l’altra, la reedició i publicació de l’Aplec de Rondaies Mallorquines, tant l'edició popular com l'edició crítica. S’impulsaran reedicions que mantinguin viu el catàleg adquirit i es completaran les grans sèries, com les Obres Completes de Francesc de Borja Moll, Antoni Maria Alcover i Gabriel Alomar.

Missió

 • Contribuir al reconeixement i a la difusió de la figura de Francesc de Borja Moll i del seu llegat lingüístic i literari.
 • Desplegar totes les possibilitats de consulta del Diccionari català-valencià-balear.
 • Continuar la tasca de l’Editorial Moll.
 • Internacionalitzar les Rondaies Mallorquines.
 • Ser una institució útil per a la societat digital del segle XXI.

Visió

 • Esdevenir la institució referent per conèixer de prop la figura de Francesc de Borja Moll i la seva obra.
 • Ésser una institució de referència en tot el territori de la llengua catalana, mitjançant el desplegament de tot el potencial vinculat al DCVB.
 • Ser una institució autofinançada que no depengui únicament de les subvencions públiques per dur a terme la seva tasca.

Valors

La institució Moll segueix els valors de Francesc de B. Moll:

 • Rigor científic
 • Voluntat pedagògica
 • La llengua com a patrimoni de tots
 • Gust per la feina ben feta
 • Mirar de fer possible el necessari
 • Treball col·laboratiu
TOP