Què és la Institució Francesc de B. Moll?

És una associació que té per missió difondre l’obra i la figura de Francesc de B. Moll, salvaguardar-ne el patrimoni editorial i continuar-ne la tasca científica i didàctica.

Moment de la signatura de cessió dels drets de la família Moll a la Institució Francesc de Borja Moll en l’acte de presentació pública al Gran Hotel de Palma (3 de febrer 2016)

La Institució Francesc de B. Moll, creada el  2015 i amb seu a Palma, Mallorca, va néixer per promoure el coneixement de la figura de l’il·lustre filòleg menorquí i assegurar la continuïtat de la tasca de l’Editorial Moll, la qual havia anunciat el seu tancament definitiu l’any 2014.

En aquella cruïlla, el procés de liquidació concursal s’encaminava cap a la seva desaparició definitiva, és a dir, cap a la destrucció física del seu estoc i cap a la dispersió del seu catàleg.

Va ser aleshores quan es va constituir la nova associació amb la finalitat d’ adquirir-ne, amb les aportacions particulars dels socis fundadors, tots els  actius: l’estoc complet de 350.000 llibres, el catàleg de més de 1.300 títols, les marques Editorial Moll i Llibres Mallorca, objectes i documentació històrica de Francesc de B. Moll i de l’Editorial.

La Institució assegura la continuïtat del projecte d’edició en català des de Mallorca iniciat l’any 1934 per Francesc de B. Moll amb la creació de l’Editorial Moll.

Per una banda, com a titular de tots els drets d’explotació pública del DCVB, en garanteix l’accés gratuït en línia alhora que en promou la seva modernització tecnològica.

Per l’altra, l’any 2018 es va crear Nova Editorial Moll SL amb tres objectius: 

  • El primer, mantenir viu el catàleg de 1.400 títols de l’Editorial Moll mitjançant reedicions i actualitzacions dels llibres que es van exhaurint i que comporta una mitjana anual de 40 reedicions i reimpressions; 
  • El segon, reprendre l’edició de les quatre sèries de llarga durada que havien quedat interrompudes durant tretze anys: l’edició comentada de l’Aplec de Rondaies Mallorquines d’en Jordi des Racó i les tres sèries d’Obres Completes de Francesc de B. Moll, Antoni Maria Alcover i Gabriel Alomar; 
  • El tercer, impulsar noves edicions i nous autors per arribar a nous públics i generar nous lectors.

Veure estatuts| Junta directiva | Memòries