OBRES COMPLETES DE FRANCESC DE B. MOLL (Vol. 1)

Les Obres Completes de Francesc de B. Moll s'inicien amb els seus escrits autobiogràfics: Els meus primers trenta anys (1903-1934), Els altres quaranta anys (1935-1974) i un annex amb un conjunt d'escrits que havien de servir-li per a confeccionar el tercer volum de les seves memòries, del qual deia humorísticament que es titularia Els meus penúltims trenta anys, i que no va arribar a enllestir. 

OBRES COMPLETES DE FRANCESC DE B. MOLL (Vol. 2)

Aquest segon volum es compon del llibre Un home de combat, biografia amb la qual el nostre autor volgué retre homenatge a aquest altre gran personatge de la nostra cultura, mossèn Antoni M. Alcover i a l'estreta i fecunda amistat que l'hi uní, amb un text redactat en la mateixa prosa admirable dels escrits autobiogràfics aplegats en el primer volum. A continuació es reprodueixen els articles i altres escrits seus sobre Mn. Alcover reunits sota el títol Aspectes marginals d'un home de combat. A més s'hi ofereix, reunida per primera vegada, la totalitat dels articles escrits per Francesc de Borja Moll en referència a la confecció del Diccionari català-valencià-balear, que constitueixen alhora aprofundiment i memòria de la tasca ingent que comportà aquesta gran obra de la llengua catalana, i n'esdevenen un complement indispensable.

OBRES COMPLETES DE FRANCESC DE B. MOLL (Vol. 3)

Aquest tercer volum aplega tots els seus treballs sobre dialectologia (Estudi fonètic i lexical del dialecte de Ciutadella, Els parlars baleàrics, El parlar de Mallorca, Els dialectes i la llengua literària, Llengua o dialecte?, català o mallorquí?, Espigoladures dialectals , Estática y dinámica del catalán en Mallorca, El castellano en Mallorca, L'ús del vernacle en la litúrgia a les Illes Balears) i onomàstica (Els llinatges catalans, El fichero de toponímia balear, L'ortografia dels cognoms o llinatges).

DICCIONARI CATALÀ-VALENCIÀ-BALEAR

Per Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll
Magna obra de 10 volums, iniciada per Mn. Antoni Ma. Alcover i redactada per Francesc de B. Moll, amb la col·laboració de Manuel Sanchis Guarner i Anna Moll Marquès. Conté un exaustiu inventari lèxic i etimològic de la llengua catalana antiga i moderna, dialectal i literària.
TOP