FORGOT YOUR DETAILS?

Dia F. de Borja Moll

II Dia Francesc de Borja Moll

El dia 10 d’octubre es commemora l’aniversari del naixement de Francesc de Borja Moll. La Institució Moll proposa consolidar aquest dia per instaurar una data permanent que commemori i difongui una de les personalitats més importants de la llengua i la cultura catalanes. L’any 2017 se celebra la segona edició del Dia de Francesc de Borja Moll, mitjançant l’organització d’un programa d’esdeveniments i activitats a les quatre Illes Balears.

    dayhoursminsec0
  • 0
  • 0
  • 0

RescataMots!

El joc "estrella" del Dia. S’ofereix als centres educatius la possibilitat de participar en l’activitat RescataMots. Les escoles que s’hagin inscrit prèviament obtindran les instruccions per fer la lectura dirigida d’una rondalla seleccionada per la Institució Francesc de Borja Moll. Els estudiants faran una selecció de paraules i en faran una recerca al Diccionari català-valencià-balear (DCVB). L’objectiu d’aquesta activitat serà realitzar un embarbussament que hauran de compartir a les xarxes socials, tot participant en un concurs entre centres educatius. La victòria es valorarà mitjançant tots els “m’agrada” que hagin aconseguit fins al dia de l’acte de cloenda.

El guanyador rebrà una col·lecció completa de l’edició popular de les Rondaies (24 volums).

Patrocinadors

Mallorca té dos tresors de la llengua que són l’Aplec de Rondaies Mallorquines i el Diccionari català-valencià-balear, gràcies a Francesc de B. Moll i Antoni M. Alcover. Dues vides per fer una obra monumental. Ens en sentim orgullosos! Moll va ser l’editor de les Rondaies des de 1934 i és autor de molts dels seus dibuixos. Alcover les va recollir i reescriure. Tots dos són autors del Diccionari i el 10 d’octubre, aniversari del naixement de FdB Moll, ho volem celebrar amb una lectura simultània a les biblioteques i un concurs escolar, el RescataMots!, que va de les Rondaies i el DCVB fins a facebook.

 Lectures simultànies

Lectura pública de rondalles mallorquines que Alcover va recrear i Moll va il·lustrar i editar. Totes les biblioteques participants llegiran simultàniament una rondalla triada per ells. Els assistents seleccionaran una paraula per cercar-la al DCVB i compartir-la a les xarxes socials. Es sortejaran lots de rondalles entre tots els participants.

Contarondalles

Lectura a la secció infantil de l’Hospital Universitari Son Espases. Viatjar a un altre indret amb la imaginació mitjançant la lectura de la rondalla.

 Representacions teatrals

A Eivissa tindrà lloc una representació teatral de les rondalles recopilades a Eivissa per Joan Castelló Guash, compilador de les rondalles de les Pitiüses. A Formentera serà un acte que inclourà la representació teatral de les rondalles i contarelles recopilades a Formentera i Eivissa.

 Restitució del bust de F. de Borja Moll

A Menorca tindrà lloc la restitució del bust de Francesc de Borja Moll.

Els guanyadors tindran premi!

TOP